ABOUT DKGY

TÜRKONFED yürütücülüğü ve Spark iş birliğinde hayata geçirilen ve Qatar Fund For Development (QFFD) tarafından finanse edilen Dayanıklı Kobi'ler Güçlü Yarınlar (DKGY) projesi kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren çoğunluk ortaklığı/hissesi Suriye sermayeli 25 KOBİ’yi 25 Türkiye sermayeli KOBİ ile eşleştirerek Türkiye iş dünyası ve ekosisteminde iletişiminin artırılması, birlikte çalışma kültürü ve network geliştirilmesi ve hedefteki 50 KOBİ’nin afet ve pandemi dayanıklılığının artırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda iş dünyasında sosyal bütünlüğün sağlanması, ekonomik kapsayıcılığın artırılması, istihdam kaybının önlenmesi ve emek piyasasının çeşitlendirilmesi hedefler arasında yer almaktadır.

Proje kapsamında, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda faaliyetler düzenlenecek, katılımcı şirketlerin büyüme hedeflerine yönelik koçluk çalışmalarıyla iş planları hazırlanacak ve yapılacak eşleştirmelerle tecrübe paylaşımı ve sosyal bütünlüğün sağlanması yolunda çalışılacaktır.

ABOUT DKGY

Proje faaliyetleri kapsamında; 6 farklı modül halinde 6 adet online eğitim, 6 webinar, 12 koçluk toplantısı ve 12 eşleştirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.

Proje sonunda ise büyüme hedefleri ve yapılan analizler çerçevesinde katılımcı şirketlerin belirlenen altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için her bir katılımcıya yaklaşık 30.000TL fon desteği sağlanacaktır.

Proje süresi toplamda sekiz ay olarak planlanmış olup 31 Ağustos 2021’de tamamlanması öngörülmüştür.